SOC Analyst Junior

תיאור משרה

הגדרת תפקיד: 
תחקור אירועי הונאות במרחב הסייבר כלפי לקוחות . העבודה הינה עבודה בצוות אשר מגיב לאירועים בזמן אמת.
 תגובה פרואקטיבית לאירועי הונאות במספר פלטפורמות.
 ניהול ומעקב טיפול במקרי ההונאה מול הסניפים, הנחייתם וסיוע בהבנת אופי מקרה ההונאה ומה נדרש לבצע מול הלקוח ובחשבון הלקוח.
 תחקור הלקוח באופן טלפוני אודות הונאה שחווה או לחלופין בירור פרטים מול לקוח אשר מבצע עוקצים בחשבונו.
 איתור בראייה רחבה את המגמות השונות של העוקצים וחשיבה על אופני תגובה בהתאם.
 החלטה על סגירת אירועי הונאות לאור חקירת הממצאים במספר פלטפורמות.

**מינימום שנה ניסיון!! ג’וניור 

 

הגשת קורות חיים

מיקום

משרות דומות